บริการนำเข้า/ส่งออก
นำเข้า

สินค้า: ม้วนเหล็ก / แผ่น, เคมีภัณฑ์, Machine, Electronics, ชิ้นส่วน, ฯลฯ


ส่งออก

สินค้า: แป้งมัน ,สารประกอบ, ม้วนเหล็ก / แผ่น, ถัง Empty, เคมีภัณฑ์, ชิ้นส่วน etc.