บริการขนส่ง

เรามี 4-W, 6-W, 10-W และรถกึ่งพ่วงรถบรรทุก (Axis 2 & 3) สำหรับขนส่งภายในประเทศ

รถเครน ขนาด 35 ตัน รถบรรทุก สำหรับการโหลด / และโหลดสัมภาระหนัก

พร้อมสำหรับขนส่ง ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 และ 40

เรามีประกันที่ครอบคลุมความเสียหายระหว่างการขนส่งเป็น฿ 500,000 บาทต่อเที่ยว