บริการด้านคลังสินค้า

อาคาร ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร หรือ ประมาณ 1,600S ตารางเมตร

กลางแจ้ง ขนาด กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร หรือ 3,200 ตารางเมตร

พื้นที่จอดรถ ขนาด กว้าง 35 เมตร ยาว 80 เมตร หรือ ประมาณ 2,800 ตารางเมตร

โหลดสูงสุดบนพื้นคลังสินค้า ประมาณ 5 ตันต่อตารางเมตร

ขณะนี้มี เครนสำหรับตั้งสิ่งของขนาด 16 ตัน ภายในคลังสินค้า

เรามี Forklifts ขนาด 2.5-3.5 ตัน สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้า

ให้การประกันสินค้า ตามความต้องการของคุณ